ارشد برق

تدریس و مشاوره کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی برق | مهندس علی خلیلی

تدریس و مشاوره کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی برق | مهندس علی خلیلی

ارشد برق

تدریس و مشاوره کنکور کارشناسی ارشد و دکتری
مهندسی برق

کلاس های حضوری و آنلاین

آخرین نظرات

۱۵ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

اگر سرعت اینترنت شما مناسب مشاهده آنلاین این ویدئو نیست، می توانید از طریق لینک های زیر ویدئو را در کمترین حجم ممکن دانلود کنید:
ویدئو با کیقیت متوسط: (1.5 مگابایت)

ویدئو با کیقیت بالا: (2.7 مگابایت)

 

برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر، روی آن کلیک کنید.

برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر، روی آن کلیک کنید.

اگر سرعت اینترنت شما مناسب مشاهده آنلاین این ویدئو نیست، می توانید از طریق لینک های زیر ویدئو را در کمترین حجم ممکن دانلود کنید:
ویدئو با کیقیت متوسط: (2.5 مگابایت)

ویدئو با کیقیت بالا: (4 مگابایت)

 

برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر، روی آن کلیک کنید.

اگر سرعت اینترنت شما مناسب مشاهده آنلاین این ویدئو نیست، می توانید از طریق لینک های زیر ویدئو را در کمترین حجم ممکن دانلود کنید:
ویدئو با کیقیت متوسط: (2.5 مگابایت)

ویدئو با کیقیت بالا: (4.6 مگابایت)

 


برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر، روی آن کلیک کنید.

برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر، روی آن کلیک کنید.

برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر، روی آن کلیک کنید.

برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر، روی آن کلیک کنید.

اگر سرعت اینترنت شما مناسب مشاهده آنلاین این ویدئو نیست، می توانید از طریق لینک های زیر ویدئو را در کمترین حجم ممکن دانلود کنید:
ویدئو با کیقیت متوسط: (1.6 مگابایت)

ویدئو با کیقیت بالا: (3 مگابایت)

 

برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر، روی آن کلیک کنید.


برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر، روی آن کلیک کنید.

اگر سرعت اینترنت شما مناسب مشاهده آنلاین این ویدئو نیست، می توانید از طریق لینک های زیر ویدئو را در کمترین حجم ممکن دانلود کنید:
ویدئو با کیقیت متوسط: (0.5 مگابایت)

ویدئو با کیقیت بالا: (1 مگابایت)

 

 

مشاهده و دانلود

دانلود  با حجم پایین

شماره

درس

آزمون

مدت زمان حل

آپارات

کیفیت متوسط

کیفیت بالا

1

سیگنال و سیستم

ارشد 90

1 دقیقه

لینک

1.2 Mb

2.9 Mb

2

سیگنال و سیستم

ارشد 77

1 دقیقه

لینک

3.1 Mb

7.2 Mb

3

سیگنال و سیستم

ارشد 92

کمتر از 3 دقیقه

لینک

4.2 Mb

7.2 Mb

4

الکترونیک

ارشد 89

2 دقیقه

لینک

3.1 Mb

7 Mb

5

مدارهای الکتریکی

ارشد 91

کمتر از 2 دقیقه

لینک

1 Mb

2 Mb

6

مدارهای الکتریکی

ارشد 89

کمتر از 2 دقیقه

لینک

1 Mb

2.1 Mb

7

الکترونیک

ارشد 93

1 دقیقه

لینک

1 Mb

2 Mb

8

سیگنال و سیستم

ارشد 91

1 دقیقه

لینک

2 Mb

3.9 Mb

9

سیگنال و سیستم

ارشد 90

کمتر از 3 دقیقه

لینک

3.1 Mb

7.1 Mb

10

مدارهای الکتریکی

ارشد 93

30 ثانیه

لینک

1.4 Mb

2 Mb

11

الکترونیک

ارشد 90

3 دقیقه

لینک

2.1 Mb

4.1 Mb

12

الکترونیک

ارشد 90

2 دقیقه

لینک

3.1 Mb

5.1 Mb

13

مدارهای الکتریکی

ارشد 93

30 ثانیه

لینک

2 Mb

2.9 Mb

14

مدارهای الکتریکی

ارشد 93

کمتر از 2 دقیقه

لینک

1 Mb

3 Mb

15

مدارهای الکتریکی

ارشد 93

کمتر از 3 دقیقه

لینک

2 Mb

5.5 Mb

16

سیگنال و سیستم

ارشد 90

1 دقیقه

لینک

2 Mb

3.9 Mb

17

سیگنال و سیستم

ارشد 91

کمتر از 1 دقیقه

لینک

1 Mb

2.9 Mb

18

الکترونیک

ارشد 91

کمتر از 2 دقیقه

لینک

1 Mb

2 Mb

19

مدارهای الکتریکی

ارشد 93

2 دقیقه

لینک

2 Mb

3 Mb

20

الکترونیک

ارشد 92

1 دقیقه

لینک

0.9 Mb

1.9 Mb

21

مدارهای الکتریکی

ارشد 93

1 دقیقه

لینک

1 Mb

2 Mb

22

مدارهای الکتریکی

ارشد 92

1 دقیقه

لینک

1 Mb

1.9 Mb

23

الکترونیک

ارشد 91

کمتر از 1 دقیقه

لینک

0.6 Mb

0.9 Mb

24

سیگنال و سیستم

ارشد 91

30 ثانیه

لینک

0.5 Mb

1 Mb

25

سیگنال و سیستم

ارشد 91

1 دقیقه

لینک

0.8 Mb

1.9 Mb

26

الکترونیک

ارشد 87

کمتر از 2 دقیقه

لینک

1 Mb

2 Mb

27

الکترونیک

ارشد 87

کمتر از 2 دقیقه

لینک

1 Mb

1.9 Mb

28

الکترونیک

ارشد 87

1 دقیقه

لینک

1 Mb

2 Mb

29

مدارهای الکتریکی

ارشد 86

کمتر از 30 ثانیه

لینک

0.3 Mb

0.6 Mb

30

مدارهای الکتریکی

ارشد 86

1 دقیقه

لینک

0.7 Mb

2 Mb

31

مدارهای الکتریکی

ارشد 86

کمتر از 2 دقیقه

لینک

1 Mb

2 Mb

32

الکترونیک

ارشد 88

کمتر از 2 دقیقه

لینک

1 Mb

2 Mb

33

سیگنال و سیستم

ارشد 88

کمتر از 1 دقیقه

لینک

0.7 Mb

1 Mb

34

سیگنال و سیستم

ارشد 88

کمتر از 2 دقیقه

لینک

1 Mb

2 Mb

35

مدارهای الکتریکی

ارشد 86

2 دقیقه

لینک

2.1 Mb

3 Mb

36

مدارهای الکتریکی

ارشد 86

2 دقیقه

لینک

1.6 Mb

2 Mb

37

سیگنال و سیستم

ارشد 91

کمتر از 1 دقیقه

لینک

1.1 Mb

2.5 Mb

38

سیگنال و سیستم

ارشد 91

1 دقیقه

لینک

1.2 Mb

2.2 Mb

39

مدارهای الکتریکی

ارشد 87

1 دقیقه

لینک

1.3 Mb

2.3 Mb

40

الکترونیک

ارشد 89

کمتر از 1 دقیقه

لینک

1.2 Mb

1.9 Mb

41

الکترونیک

ارشد 89

کمتر از 2 دقیقه

لینک

1.9 Mb

3.9 Mb

42

الکترونیک

ارشد 91

کمتر از 3 دقیقه

لینک

2.1 Mb

3 Mb

43

سیگنال و سیستم

ارشد 91

کمتر از 2 دقیقه

لینک

1.6 Mb

3.1 Mb

44

سیگنال و سیستم

ارشد 91

1 دقیقه

لینک

1.5 Mb

3.2 Mb

45

مدارهای الکتریکی

ارشد 92

کمتر از2 دقیقه

لینک

1.5 Mb

3 Mb

46

سیگنال و سیستم

ارشد 86

1 دقیقه

لینک

1.5 Mb

2.4 Mb

47

سیگنال و سیستم

ارشد 92

کمتر از2 دقیقه

لینک

2 Mb

4.4 Mb

48

الکترونیک

ارشد 93

1 دقیقه

لینک

1.5 Mb

2.8 Mb

49

سیگنال و سیستم

دکتری 93

2 دقیقه

لینک

2.3 Mb

4.2 Mb

50

الکترونیک

ارشد 93

کمتر از2 دقیقه

لینک

1.5 Mb

3 Mb